Header Image

Remote Opening from Kyiv

Remote Opening from KyivMykhailo Podolak, advisor to President Volodymyr Zelensky

On-site OpeningWasyl Zwarycz, Ukrainian Ambassador to the Republic of Poland

July 26 @ 10:00
10:00 — 10:15 (15′)

Starzyńskiego Room